För rätt länge sedan, 2007 faktiskt, så hade jag en diskussion med en socialist på ett internetforum som hette 99mac.se. Han hade username Zimmerman, jag var känd som Taz_1999 och han påstod att en rad av sociala uppfinningar är "klockren socialism". Jag kände lukten av pompöst babbel på lång väg och tillbringade några timmar av googlande med att kolla upp var dessa uppfinningar kommer ifrån och om någon av dem kan tillskrivas socialismen, socialister eller socialdemokratiska förträdare. Blev rätt överraskad över resultatet faktiskt, ingen av de saker som påstods vara "klockren socialism" var det.

Skrev mitt svar här (men det är samma som kommer nedan). Så kan man också tillbringa en kväll antar jag. :)

I en konversation på ett jättetrevligt mingel häromkvällen så återberättade jag delar av denna lista till stor förvåning för en kvinna och nämnde den även i en chatt idag för ett par goda vänner. Kanske dags att blogga listan tänkte jag, för allmänhetens folkbildning. :)

Vad  jag vill man skall lära sig av denna uppräkning är att socialister, vänstern och socialdemokrater älskar att ta åt sig äran för saker de inte haft ett djävla någe med att göra eller som de har aktivt motarbetat eller ignorerat. Exempelvis många av delarna i det vi kallar för välfärd.

Elementen som utgör välfärdens institutioner kommer istället från liberaler, fria företagare, välgörenhetsorganisationer, religösa grupperingar och intresseföreningar, bland annat. De som traditionellt sett är duktiga på att se ett behov och fylla det där fria människor kommer samman för att åstadkomma något bra för oss alla.

(Vi skall heller inte ge äran åt Sveriges fantastiska utveckling från ett fattigland till den välfärdsstat vi ser idag till höga skatter och statlig kontroll som socialdemokraterna anser gav upphov till den utvecklingen. Istället går pokalen till något som kallas Laissez-Faire kapitalism. Läs gärna den utmärkta blogginlägget av Johan Norberg här: How Laissez-Faire Made Sweden Rich som berättar mera om det. Men det var en parentes.)

Varifrån kommer elementen i vår välfärd?

Zimmerman: Om du är blå ut i fingerspetsarna så utgår jag ifrån att du vill avskaffa:

 

Allmän sjukförsäkring.

Under 1800-talet bildades sjuk och begravningskassor av olika intiativtagare, däribland privata företag (alltså inte socialister).
 
"Sjuk- och begravningskassearkiv
Under slutet av 1800-talet bildades ett stort antal sjuk- och be-gravningskassor med syfte att lämna sjuk- och begravningshjälp åt sina medlemmar. Kassorna hade olika initiativtagare. De kunde vara knuta till ett företag, vända sig till enbart män eller kvinnor, vara fackföreningsanslutna eller vara specialiserade på en viss yrkeskategori.
 
Sjuk- och begravningskassorna är en föregångare till våra moderna sjukförsäkringarna. Genom kassan försökte de anslutna förbättra sin situation i händelse av sjukdom eller olycksfall."
 
Kassor bildades även av liberala fackföreningar (inte socialistiska):
 
Ref: Eriks blogg!: Arbetarhistoria i korthet
 
"Med industrialiseringen i mitten på 1800-talet och uppkomsten av nya fabriker som byggdes av några storföretag uppstod den moderna arbetarrörelsen. Arbetarna var dock inte organiserade och de arbetarföreningar som bildades före 1880-talet var liberala, hantverksarbetare som bildade sjuk- och begravningskassor."
 
"1700-talet
 
Under 1700-talet utvecklades idén om att hjälpa varandra vid sjukdom och sjukkassor bildades. Sjukkassorna var föreningar som ofta var kopplade till vissa yrkesgrupper, kyrkor eller nykterhetsrörelser. Medlemmarna betalade in en avgift till sjukkassan och fick i gengäld stöd om de blev sjuka. Sjukkassorna var frivilliga men personer som redan var sjuka eller gamla fick inte gå med."
 

Så socialism har alltså inte ett dugg med saken att göra. 

Statsstödd a-kassa.

Fackföreningarna startade först med reshjälp till medlemmar, sedan visst stöd till arbetslösa:

A-kassans historia

Första motionen i riksdagen om A-kassa kom 1908 från den "politiske vänstervilden" Edvard Wavrinsky, från början liberal fram till 1907, därefter vilde, sedan socialdemokrat efter 1911. 

Historia - Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkring

Det är inte heller ett socialistiskt intitiativ, om du inte menar att a-kassan skall finansieras av andra än de som kan utnyttja den, dvs finansieras via skattsedeln.

Fri tandvård till barn.

Fri tandvård till barn i Sverige har vi att tacka grundaren av företaget Kodak, dvs George Eastman för. Om han var socialist? Tvivlar på det...

Folktandvården i Stockholms län - Eastmaninstitutet län

Han donerade 100 miljoner kronor till Stockholm stad 1930 för just fri tandvård till barn.

Subventionerad tandvård till vuxna.

Hittar inget om att detta skulle vara ett intitiativ med socialistisk bakgrund. 

Allmän folkpension.

Den regering som tillsatte den utredning som senare ledde till att allmän folkpension infördes i Sverige var moderaterna (samma regering införde allmän och lika rösträtt för män och kvinnor som alltså fick det samtidigt).

Moderaternas historia - Klippanmoderaterna

Statligt/kommunalt subventionerad förskola.

Den första barnkrubban startade på Kungsholmen 1854 och den drevs av diakonissor och församlingssystrar. Barnkrubbor var föregångaren till förskolan:

Barnkrubba / Förskola - Wikipedia, den fria encyklopedin

Centrala begrepp i förskole- och skoldokument (Word-dokument som visas som HTML)

Att det skulle vara ett socialistiskt initiativ är inte alls sant.

Fria skolluncher i grundskolan.

Redan på 1800-talet så fick man subventionerad skolmat, den gavs in på 1900-talet på enskilt eller kyrkligt initiativ, alltså inte socialistiskt:

Barn och ungdom <-- Länk har slutat funka. 6/6-2014. Hittar ingen bra ersättning.

Sedan 1937 har stadsbidrag getts till skolorna för skolmaten, den regering som fanns då leddes av Per Albin Hanson, en socialdemokrat. 

Barnbidrag.

1903 tog Fredrika Bremer Förbundet (en kvinnoorganisation) upp frågan om moderskapsersättning, föregångaren till barnbidraget. 

Länk till PDF-fil

Barnbidrag infördes 1937 säger Wikipedia och var då inkomstprövat:

Barnbidrag

Då var det Per Albin Hansson, socialdemokrat som ledde regeringen.

Allmänt barnbidrag infördes 1948 säger Försäkringskassan 

Historik - Om Försäkringskassan - Försäkringskassan

Då var det Tage Erlander, socialdemokrat, som ledde regeringen.

May Engwall minns hur det gick till då barnbidragen infördes 1947 och citerar ett anförande i saken från en person från Bondeförbundet som anser att det inte skall vara behovsprövat:

Förtroligt med May Engvall - Barnbidragets historia <-- Länken har slutat funka. 6/6-2014. Hittar ingen bra ersättare.

Eftersom Fredrika Bremer Förbundet tog upp det först är inte heller barnbidrag ett socialistiskt initiativ. Socialisterna föredrog/föredrar att barn skall tas om hand av samhälleliga institutioner och båda föräldrarna skall vara förvärsarbetande.

Handikappbidrag.

Handikappersättning infördes till synskadade 1934 av Per Albin Hansons socialdemokratiska regering, men frågan väcktes av Synskadades riksförbund 1903. Det är alltså, få se nu, 31 år innan det händer något! Kan man kalla det för ett socialistiskt initiativ som tar 31 år på sig?

Synskadades Riksförbund - Wikipedia, den fria encyklopedin

Studiebidrag.

Enligt CSN mfl så infördes studiebidrag 1957:

Korta fakta - Om CSN - CSN

Före dess så var det dock vanligt med studiebidrag i form av stipendier som man kunde ansöka om. Dessa stipender byggde vanligen på donationer respektive avkastning på dessa donationer som kom från välbeställda. Så inte heller detta är ett socialistiskt initiativ.

Studielån.

Det första studiestödet betalades ut 1919 av Konungen och var ett lån som man skulle betala tillbaka på 10 år.

Framställningar och redogörelser - Riksdagen

Se även samma länk som för studiebidrag: Korta fakta - Om CSN - CSN

Sveriges regering 1919 var en koalitionsregering med Liberala samlingspartiet och Socialdemokraterna. 

1964 infördes de två studiesociala system som brukar anges som de moderna studiestödens första, regeringen då leddes av Tage Erlander och var socialdemokratisk.

Så inte heller detta är ett socialistiskt initiativ.

 

Zimmerman: Allt detta är socialistiska reformer. Klockren socialism.

Jag utgår från att du med klockren socialism menar lögn? Eller menar du ta åt sig äran av saker man inte har gjort? Eller menar du kanske att du inte vet vad du pratar om?

 

Slut på inlägget från forumet. Jag hoppas de flesta länkar funkar fortfarande. 

Glad nationaldag på er alla! :)

 

Bonus, varifrån kommer Sjukpenningen.

Dessa är urgamla, starten var på 1500-talet i skråen, senare på 1700-talet i mera organiserad form så kunde man få sjukpenning. Ett skrå bestod av fria företagare som gick samman för allas bästa. Senare bildade gesäller (dvs arbetstagare) också kassor och efter ett tag, in på 1800-talet, så fanns det 100-tals sådana med olika regler. 

Bliwastiftelsen skriver om den svenska sjukförsäkringen och tar upp flera olika reformer, men nämner inte var initiativen kom ifrån.

Bliwastiftelsen skriver om den svenska sjukförsäkringen (flera olika saker)

Uppdatering, 2019-11-17: 
Kan tillägga denna meme, ett berömt citat om hur det kommer sig att den kollektivistiskt inriktade vänstern, med en grundläggande inställning att det finns en begränsad tårta att fördela, scarsity mindset, (i motsats till högerns grundläggande inställning, att det finns massor av resurser man kan skapa massor med tårtor av, abundance mindset), vill lägga över mer och mer av ting människor behöver att arrangeras och levereras av en allt större stat. Inte för att det behövs, men de vill att fler skall vara beroende av staten och därmed vänsterns politiker.

Statliga välfärdstjänster

 

Uppdatering, 2014-10-28: Blev påmind om att det snurrar runt en lista över hur Moderaterna påstås ha agerat som är ungefär av samma slag som det jag skriver om ovan. Att vänstern tar åt sig äran för en massa bra saker de haft i stort sett inget alls med att göra. Se här tex, Socialdemokraterna ljuger friskt om historien här (denna har snurrat runt på internet i flera år: Moderaternas agerande historiskt (Älvsborg Södra Partidistrikt - Socialdemokraterna) .Se även Sebastians tankar för samma lista och Aftonbladet som refererar till delar av den.

Uppdatering 2018-07-19: OBS, ingen av länkarna i uppdateringen ovan från 2014 fungerar längre, utom Aftonbladets.

Uppdatering 2018-07-19: Idag delade Facebookvännen Per Hagwall på sitt eget svar på listan över Moderaternas påstådda historia. Inlägget i hans blogg är från 2010: Hela listan, med kommentarer. Detta med anledning av att vänsterpartisten Ali Esbati nasade listan igen i en debattartikel

Uppdatering 2021-07-17: Har funnit en alternativ källa till den Nyheter24-krönika som är helt raderad från nätet tillsammans med allting denna konservativa debattör skrivit för Nyheter24. Inlägget skrev av Martin Edgélius 2011-10-25: Moderaternas historia och vänsterns svartmålning (Se den här i Wayback Machine). Den finns alltså inte kvar här längre som var länken förut: http://nyheter24.se/blogg/martin-edgelius/2011/10/25/moderaternas-historia-och-vansterns-svartmalning/

Uppdatering 2021-07-17: Ny länk till Vänsterns försök att snedvrida högerns historia (Wayback Machine)

Uppdatering 2021-07-17: Ny länk till Om det här med moderat historia (Wayback Machine)